ΡΕΒΥΘΙΑ (1)

ΡΥΖΙ (1)

ΦΑΒΑ - ΟΣΠΡΙΑΔΑ (2)

ΦΑΚΕΣ (1)

ΦΑΣΟΛΙΑ (3)

ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ (1)

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΙΚΡΟΣΠΕΡΜΑ (1)

ΦΑΣΟΛΙΑ ΠΛΑΚΕ (1)